Hem

Välkommen till årsmöte den 26 mars!

Järna Idrottsförening håller årsmöte den 26/3 och du som medlem är varmt välkommen att delta.


Plats: ABFs lokaler på storgatan i Järna.

Tid: kl 18:30 den 26/3.

Anmälan skickas till info@jaranif.se senast en vecka före mötet (19/3).

Rösträtt: Har medlem som betalat medlemsavgift senast 29 februari.

Medlemsavgift: 50 kr/år oavsett ålder och betalas till bankgiro: 413-6693


Möteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag till styrelse 2024

Proposition från styrelsen_stadgeändring medl. i Karateförbundet

Budgetförslag 2024

Årsbokslut 2023

Balansrapport 2023

Resultatrapport 2023

Utfall Budget 2023

Agenda årsmöte 2024


Vill du engagera dig i Föreningen?


Är du intresserad att engagera dig i föreningen?


Snart närmar sig föreningens årsmöte. Inför årsmötet arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag till styrelse och är du intresserad att engagera dig så hör gärna av dig till valberedningen som består av

Linda Älegård: linda.alegard@gmail.com (Karate), Evelina Rickfält: evelina.rickfalt@gmail.com (Bamsegympa/Idrottskola) samt Eva-Katarina Wallin (Bågskytte). 


Det är också välkommet att engagera sig som ledare i föreningen, kontakta då respektive aktivitet eller styrelsen info@jarnaif.se