Hem

Välkommen till årsmöte den 29 mars!

Järna Idrottsförening håller årsmöte onsdag den 29/3 kl 19:00 och du som medlem är varmt välkommen att delta.


Plats: ABFs lokaler på Storgatan i Järna.

Tid: Kl 19:00 den 29/3

Anmälan: Skickas till info@jarnaif.se senast en vecka före mötet.

Rösträtt: Har medlem som betalat medlemsavgift senast 28 februari.

Medlemsavgift: 50 kr/år oavsett ålder och betalas till Bankgiro: 413-6693

Möteshandlingar: Publiceras här en vecka före mötet.


Nomineringsanmodan: Valberedningen bestående av Linda Älegård, Evelina Rickfält och Eva Katarina Wallin bjuder in till nominering för förtroendeuppdrag i Järna IF. I nomineringsanmodan kan du läsa en

presentation av föreningen samt nuvarande styrelse, information om vilka förtroendeuppdrag som är möjliga att nominera till, vem som har möjlighet att bli nominerad, vem som kan nominera samt hur nomineringar ska se ut och när de ska vara inkomma. Öpnna Nomineringsanmodan här.


Motioner: Förslag och motioner som medlemmar önskar att ta upp på årsmötet skickas till styrelsen info@jarnaif.se senast två veckor före årsmötet.


Styrelsen arbetar just nu med att sammanställa verksamhetsplan och budgetförslag för det kommande året. Har du önskemål och förslag eller vill engagera dig i föreningen är du välkommen att höra av dig!

Välkommen till Järna IF

Järna Idrottsförening som startade 2013 bedriver en variation av aktiviteter och idrotter utifrån medlemmarnas intressen. Utbudet av olika idrotter har varierat mycket sedan starten och i dagsläget bedrivs karate, bågskytte och Bamsegympa.


Föreningen har som mål att kunna erbjuda alla medlemmar välfungerande aktiviteter och att bedriva idrottslig verksamhet för att skapa mötesplatser, väcka intresse för nya aktiviteter samt främja en god hälsa och utveckling, såväl fysisk som psykisk. Läs mer under Föreningen.

Nyheter
SPARK YOUR CREATIVITY EVERYDAY

In this text box you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text section for. And here comes a repetition: In this text box you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text section for.


In this last paragraph of your text box you can write some concluding comments about the information above. Preferably, you can use it to encourage the user to click either of the two buttons on the left.